VORES HISTORIE

Hos Conzept Byg er vi stolte. Stolte af vores virksomhed og vores resultater gennem mange år. Men samtidig arbejder vi konstant på at forbedre vores kernekompetencer og hovedområder.

Kontakt OS

Conzept Byg startede som en tømrervirksomhed i forbindelse med det private sociale projekt CONZEPT. 

Conzept blev etableret i 2002 af Frank Boas og Jesper Kaag, som begge er uddannet tømrere og pædagoger. Begge har arbejdet med udsatte bistandsklienter i Gentofte og Smørum Kommune. Disse unge havde meget svært ved at komme på arbejdsmarkedet, og det var meget dyrt for kommunerne.
Ideen i ”Conzeptet” var, og er stadigvæk, at kombinere socialpædagogik, uddannelse og arbejdsmarkedsrelationer for udsatte unge, så de kan indgå i et normalt arbejdsliv.

Vi har De unge med 

Metoden var at tage de unge med ud til tømrermesteren sammen med Frank og Jesper. Her skulle de unge så langsomt overgå til at være i praktik hos tømrermestrene, og dermed komme på arbejde uden pædagogisk støtte. Desværre var det ikke alle, det virkede for. Enten kom de unge for sent, var påvirket af stoffer eller også satte kriminalitet en stopper for, at de kunne komme på arbejde.

 

Dette skabte en ny erkendelse hos Conzept – nemlig at der skulle bruges meget lang tid og masser af tålmodighed med de unge for at få dem til at være i længerevarende praktikker, så de kunne acceptere at uddanne sig. Conzept måtte derfor selv skaffe tømrerarbejde for at have rummelige arbejdspladser til disse unge.

 

Det startede med små opgaver som carporte, hegn og terrasser mm. Der kom større opgaver til, og den første tømrersvend blev ansat i 2003. Han skulle være indstillet på at have de unge med ud at bygge. Det blev til flere opgaver og flere svende blev ansat, stadigvæk med det pædagogiske in mente. Nogle svende måtte dog stoppe i Conzept, fordi de ikke havde den tålmodighed og rummelighed, der skal til for at arbejde med de unge.


I 2011 bliver det til mange store opgaver, hvorfor det er nødvendigt, at byggearbejdet bliver prioritetet, således at denne del af det daglige arbejde overgår til at blive et traditionelt byggefirma, og Conzept bliver dermed til 2 afdelinger.

 

Conzept Byg bygger i dag helt professionelt uden nødvendigvis at tænke de unge ind i hver eneste opgave, men de unge er altid først til at komme med på opgaverne eller først til at komme i rigtig tømrerlære, og alle er med til at udvikle dem. Det er dét, der er Conzepts DNA.

læs mere her

KONTAKT OS

Lad os tage en snak